Tuesday, 8 November 2011

Optimum Number of Computers for Starting an Internet Cafe

Sa pagbukas ng isang I-café (Internet Café) mahalaga na malaman natin kung ilang computer units and dapat nating ilagay upang maging maayos ang daloy ng benta sa ating itatayong negosyo.

Noong ako ay nagsimulang magbukas ng ganitong negosyo noong 2004, apat (4) na computers ang aking inilagay upang mapag-aralan muna kung ang computer rental ay magiging mabenta sa aking lugar. Ako ay nagsimula sa mababang bilang upang sa kung sakaling hindi ito magiging feasible, may pagkakataon pa akong ma-dispose ang mga nabili kong computers at gayun din naman makapag-isip ako ng ibang negosyong ipapalit sa commercial stall ko.

At noong nalaman ko na magiging mabenta ang naiisip kong negosyo, saka ko sinimulan ang pagdagdag ng mga computer units hanggang sa umabot ito ng sampu (10) na ayon sa karamihan ay optimal o sapat para makabenta at mabawi ang ipinuhunan. At makaraan ng isang taon ay nakapaglagay na ako ng labing walo (18) sa aking pwesto.

Sa kasalukuyang panahon, hindi ko na masabi kung ang bilang na ito ay sapat na para ma-cover ang demand sa isang lugar. Madami kasing factors na pwedeng makaka-apekto sa desisyon sa pagbili ng computer units.

Una, ang supply versus demand. Kung masyado ng madaming ganitong negosyo sa inyong lugar bakit ka pa makikisawsaw? Sa huli ikaw din ang lugi. Sayang lang ang oras at pagod mo sa pagpapatakbo ng isang negosyo kung ang benta mo ay di sapat para makapagbayad ng mga utilities na gamit mo sa iyong I-café.

Pangalawa, ang type of service na ibibigay mo sa iyong mga customers. Iba-iba ang pwede mong maging customer. Pwedeng Internet surfers, chatters o gamers. Kailan mong malaman kung alin sa kanila ang gusto mong maging market. Saka mo malalaman kung ilang klase ng computer units ang dapat mong ilagay. Pwede kang mag-focus sa isang klase ng customer o i-cover ang lahat.

Ikatlo, ang capacity to maintain. Hindi natatapos sa pagbabantay at pagbenta ang responsibilidad ng isang I-café owner. Kailangan mo din malaman ang estado ng iyong mga equipment para maging maayos ang takbo ng iyong I-café. Lalo na kung napili mong mag-offer ng online games, ito ay mangangailangan ng sapat na panahon sa weekly maintenance na karaniwang ginagawa ng mga game publishers.

Ikaapat, ang financial capability mo. Magkano ang kaya mong ipuhunan sa pagbili ng mg computer units na ilalagay mo sa iyong I-café?

Ang bilang ng iyong computer units ang pwedeng makapagbigay sa iyo ng success sa iyong negosyo o failure at pagsara nito. Tulad ng ibang negosyo ngayon, ibayong pag-aaral at masusing pagpaplano ang kinakailangan.

Sa tingin mo, ilan ang kaya mo?

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...